X

اخبار

نرخ بیکاری دانشگاهیان چند برابر بی‌سوادهاست
 

نرخ بیکاری دانشگاهیان چند برابر بی‌سوادهاست

مطابق آخرین آمار ارائه شده درسال۹۹, نرخ بیکاری جوانان ۹.۶ درصد اما نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۳۸.۹ درصد بوده است.
دوشنبه، 10 خرداد 1400 | Article Rating
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نه تنها با طرح های جورواجور دولت حل نشد،بلکه این روزها شاهد هستیم که مسافرکشی با خودرو شخصی، موتور و رانندگی در آژانس های تاکسی تلفنی، مشاغل آزاد و دلالی، راه اندازی بقالی و سوپرمارکت ،وردست پدر و ادامه شغل پدری و مواردی از این دست گزینه های موجود برای فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه است.

این افراد از یک سو ناراحت گذران عمر جوانی هستند و از شرایط موجود ناراضی هستند، و از سوی دیگر باید تلاش کنند تا با کسب درآمدی بتوانند گذران عمر کنند.

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال 99 بیانگر این است که بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9.6 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (98) ، 1.1 درصد کاهش یافته است.

در سال99 به میزان 41.3 درصد جمعیت 15 ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (98) 2.8درصد کاهش یافته است.

در همین بازه آمارها در سال 99سهم جمعیت بیکار فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل بیکاران 38.9 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

آخرین وضعیت نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال 1399حاکی از این است که بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می دهد 14.2 درصد جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل 2.5درصد کاهش داشته است.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نشان می دهد که 9.5 درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مدران بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال 99 نسبت به سال قبل 0.4 درصد کاهش داشته است.

در سال 99 سهم جمعیت بیکار فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل بیکاران 38.9 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل 2.7 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج گویای آن است که در سال 99 سهم جمعیت شاغل فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل شاغلان، 25.0 درصد بوده است.

این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. با بررسی تغییرات مشاهده می شود این شاخص نسبت به سال قبل 0.3 درصد افزایش داشته است.

بررسی سهم شاغلین 15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد. 34.4 درصد شاغلین به طور معمول 49ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد که در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندار کار می کنند. این شاخص نسبت به سال قبل3.6 درصد کاهش داشته است.
تصاویر
  • نرخ بیکاری دانشگاهیان چند برابر بی‌سوادهاست
ثبت امتیاز
نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

طراحی سایت توسط ایزی وب