X

درباره فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی

فراکسیون کارگری یکی از مهم ترین فراکسیون های مجلس شورای اسلامی در هر دوره ای است.فراکسیون کارگری در این دوره محلس با مشارکت بیش از ۱۸۰ نفر از نمایندگان محترم شکل گرفت. بعد از عضویت نمایندگان در فراکسیون کارگری ، انتخابات هیات رییسه برگزار شد. اعضای انتخاب شده هیات رییسه فراکسیون کارگری عمدتا از افراد دارای سابقه اجرایی در حوزه کارگری هستند که از نزدیک در جریان مسایل کارگری قرار دارند.رییس فراکسیون کارگری آقای دکتر علی بابایی کارنامی نماینده مردم شریف ساری در مجلس هستند که خود از مدیران سابق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه های صف و ستاد بوده اند و سال ها به قشر کارگر و بازنشسته خدمت کرده و از نزدیک مسائل و مشکلات این بخش بزرگ از جامعه و موتور محرکه نظام تولید را لمس کرده است.

فراکسیون کارگری با هدف رسیدگی به مسایل و مطالبات کارگران و بازنشستگان کشور شکل گرفته و بدنبال هم افزایی با این قشر از جامعه برای تلاش و تحقق مطلوبیت های مدنظر آن هاست. لذا فراکسیون کارگری در این دوره که حدود ۷ ماه از تشکیل آن می گذرد نشست های متعددی را با دستگاههای دولتی ذیربط و تشکل ها، کانون ها و شوراهای کارگری برگزار نموده و از نزدیک در جریان امور قرار گرفته است. فراکسیون کارگری بعد از این جلسات جمع بندی نهایی خود را به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز در قوای سه گانه و سایر نهادهای ذیربط تحویل می دهد. پیگیری این مسائل تا حصول نتیجه نهایی، راهبرد اصلی فراکسیون کارگری در این دوره است. 
همچنین هیات رییسه فراکسیون کارگری در نظر  دارد برای هم افزایی بیشتر با فعالین کارگری و نقش آفرینی این عزیزان در روند تدوین طرح ها و تصویب قوانین مرتبط ، مجلس کارگری را تشکیل دهد.در همین راستا اساسنامه این مجلس تدوین و به تصویب هیات رییسه فراکسیون کارگری رسید است‌. گام بعدی فراکسیون کارگری تعیین سازوکارهای اجرایی برای انتخاب اعضای مجلس کارگری است که بنظر می رسد این پروسه حدود ۶ ماه آینده محقق شود. هیات رییسه فراکسیون کارگری باور دارند بدون تحقق سه جانبه گرایی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مسایل مرتبط با کارگری و بازنشستگان، هر اقدامی در این راستا نافذ نبوده و از مقبولیت برخودار نیست و به منزله نادیده گرفتن حقوق عمومی و شهروندی این عزیزان در روندهای حاکمیتی است. فراکسیون کارگری حفظ کرامت و شان انسانی کارگران و بازنشستگان عزیز را سرلوحه کار خود دانسته و هر کنشی در راستای تامین منافع این عزیزان را با رعایت آن اصل ، ارزشمند می داند.

فراکسیون کارگری هر گونه لابی گری در راستای تامین منافع سیاسی ، حزبی و باندی را امری مذموم دانسته و منافع کارگران و بازنشستگان را بر هر منفعتی ترجیح می دهد. فراکسیون کارگری مخالف این است که فرد یا افرادی قشر عظیم کارگر را نردبان ترقی خود پنداشته و محکم در مقابل هر گونه سو استفاده های مختلف به بهانه های خیرخواهانه خواهد ایستاد. فراکسیون کارگری بزرگترین شان خود را خدمت به کارگران و بازنشستگان و پیگیری کردن مطالبات آن ها در چارچوب قوانین می داند و هیچ شانیتی بالاتر از این برای خود قائل نیست. در این راستا دست کمک و یاری خود را به سوی این قشر عظیم و روند ساز در کشور دراز می کند. 
اعضا و هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی    

طراحی سایت